Wtorek, 03 października 2023
Imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił
deszcz
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Interwencje 2023

Maj - Sierpień

MAJ:

31.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

31.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego - rów na ul. Polna a Prusa. Tereny zostały skoszone.

31.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy Rogoźno.

30.05.2023r. – SM zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie. Awaria usunięta.

30.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na ulicy. Kot został zabrany do utylizacji przez firmę ZUKiT.

30.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikom UM dot. wycięć drzew na terenie gminy oraz gruzu znajdującego się na posesji.

30.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu na ul. Działkowa oraz rów ul. Polna a Prusa oraz przycięcie gałęzi przy sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego. Tereny zostały skoszone i gałęzie przycięte.

29.05.2023r. – SM przewiozła mieszkańca Parkowa – poborowego, do Obornik, który nie wstawił się na wezwanie w Starostwie w Obornikach.

29.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu na ul. Wągrowieckiej oraz przy cmentarzu na ul. Potulickiej. Tereny zostały skoszone.

29.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy.

29.05.2023r. – SM razem z ZDW oznakowała ubytki i spękania w asfalcie na drodze 241 przebiegająca przez miasto Rogoźno.

29.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. porzuconego psa w Karolewie. Na miejscu pies został złapany, po sprawdzeniu identyfikatora – brak. Pies został zabrany do schroniska AZOREK w Obornikach.

26.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy.

26.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu wkoło parkingu na ul. Krótkiej oraz przy stadionie miejskim na ul. W. Poznańskiej. Tereny zostały skoszone.

26.05.2023r. – SM zgłosiła do firmy ZUKiT martwego kota leżącego na ul. Wojska Polskiego. Kot został zabrany do utylizacji.

25.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych na ul. Krótkiej i w Słomowie.

25.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. psa biegającego bez opieki po wsi w Boguniewie. Pies został złapany, po skontaktowaniu się z właścicielem, który zrzekł się własności na rzecz Schroniska AZOREK w Obornikach.

25.05.2023r. – SM odebrała kota po zabiegu sterylizacji i przewiozła do miejsca, z których były zabrane.

24.05.2023r. – SM zaznaczyła ubytki asfaltowe na drogach gminnych do uzupełnienia.

24.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenów zielonych na ul. Seminarialnej i Krótkiej. Tereny zostały skoszone.

24.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na chodniku. Zgłoszono do firmy ZUKiT. Kot został zabrany do utylizacji.

23.05.2023r. – SM przekazała mieszkańcowi Rogoźna korespondencję przesłaną przez SM z Poznania.

23.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwej sarny leżącej na drodze. Zgłoszono do ZDP - sarna została zabrana do utylizacji.

23.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM dot. fotowoltaiki.

22.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym pomoc sołtysowi Owieczek przy pracach budowlanych.

22.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę kompostowników znajdujących się na posesjach w Boguniewie oraz na ul. Chabrowej w Rogoźnie. Uwag nie stwierdzono.

22.05.2023r. – SM przewiozła kota wolno żyjącego z Budziszewka do Kliniki Weterynaryjnej na zabieg sterylizacji w Murowanej Goślinie.

19.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracownika UM dot. drzew na terenie miasta Rogoźna.

19.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. zajęcia pasa drogi przez postawione gazony z kwiatami przed prywatną posesją. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem posesji, który oświadczył, że zabierze gazony z pasa drogi.

19.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego z uwaga na porządek. Uwag nie stwierdzono.

19.05.2023r. – SM rozwoziła zaproszenia Radnym na terenie gminy Rogoźna na Sesję Rady Miejskiej.

19.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym przycięcie gałęzi w Parkowie. Gałęzie zostały równo przycięte.

19.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM z Ochrony Środowiska dot. rekontroli wizji lokalnej w Owieczkach.

18.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrole kompostowników znajdujących się na posesjach w Boguniewie oraz na ul. Brzozowej w Rogoźnie. Uwag nie stwierdzono.

18.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego i przycięcie gałęzi ul. Chopina oraz parking przy ul. Kościuszki oraz rów na ul. Seminarialnej. Tereny zostały skoszone a gałęzie przycięte.

18.05.2023r. – SM zgłosiła pracownikowi firmy opróżniającego kontenery z odzieżą PCK, który jest przeładowany na ul. Kościuszki koło sklepu NETTO w Rogoźnie. Kontener PCK został opróżniony.

18.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracownika UM  dot. drzew w Parkowie i Garbatce.

17.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

17.05.2023r. – SM wstawiła palik zabezpieczający drzewko, które przechylało się  na ul. Wyszyńskiego.

17.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego przy Starej Plaży oraz ul. Wąskiej i Długiej. Teren został skoszony a śmieci wyzbierane.

17.05.2023r. – SM na prośbę pracownika UM - Obrony Cywilnej rozwoziła mieszkańcom – poborowym, korespondencję na terenie gminy Rogoźno.

16.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych przy Strzelnicy i Starej Plaży. Tereny zostały skoszone a śmieci wyzbierane.

16.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie o znajdującym się na bocznej drodze dzikim wysypisku śmieci w Boguniewie. SM zleciła pracownikom publicznym posprzątanie śmieci, które zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

16.05.2023r. - SM na prośbę pracownika UM - Obrony Cywilnej rozwoziła mieszkańcom – poborowym, korespondencję na terenie gminy Rogoźno .

16.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na jezdni ul. Seminarialnej. Kot został zabrany do utylizacji przez firmę ZUKiT.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. zarośniętego chodnika, który przylega do prywatnej posesji na ul. W. Polskiego a Działkowej. SM przeprowadziła rozmowę z właścicielem posesji i pouczyła o utrzymaniu porządku, oświadczył, że uporządkuje chodnik.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego kota na posesji prywatnej. Patrol SM zabrał kota i przewiózł do kliniki Weterynaryjnej na badania.

15.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym posprzątanie śmieci na Miasteczku Rowerowym. Wszystkie śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. leżącego ptaka w stawie na prywatnej posesji na ul. Lipowej. SM wyłowiła ptaka - młodego Bąka, który miał złamane skrzydło, został przewieziony do ornitologa.

12.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

12.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym naprawę ławki - wymiana desek na pl. Karola Marcinkowskiego.

12.05.2023r. – SM zabezpieczyła miejsca parkingowe na ul. Wyszyńskiego dot. sprzątania ulic przez firmę ZUKiT.

11.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym sprzątanie terenu na Promenadzie. Wszystkie śmieci zostały zebrane i zabrane przez firmę ZUKiT.

11.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym umycie znaku B-2 przy wjeździe na Promenadę. Znak został umyty z uwagi na złą czytelność.

11.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM z Ochrony Środowiska dot. kontroli w Parkowie dot. fotowoltaiki.

11.05.2023r. – SM przewiozła psy odebrane interwencyjnie przez TOZ z Siernik do schroniska w Obornikach.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. palących się liści na poboczu w Studzieńcu. Po przyjeździe patrolu SM na miejsce, tliły się trochę suche liście, zostały zagaszone.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego psa leżącego przy ulicy, pies został zabrany do utylizacji.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwej sarny leżącej przy drodze na ul. W. Poznańskiej. Zgłoszono do ZDP. Sarna została zabrana do utylizacji.

10.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM z Ochrony Środowiska  dot. kontroli w Cieślach i Owieczkach.

09.05.2023r. – SM zleciła pracownikowi publicznemu uzupełnienie dziur masą asfaltową na ul. Nowej.

09.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie trawy na terenie miasta Rogoźna ul. Lipowa i ul. Kilińskiego. Tereny zostały skoszone i posprzątane.

09.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

08.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych oraz wyzbieranie śmieci na ul. Chopina i ul. Długiej. Tereny zostały wysprzątane i skoszone. Śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

08.05.2023r. – SM zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Boguniewie. Awaria usunięta.

08.05.2023r. – SM przeprowadziła ponowną kontrolę na posesji w Cieślach dot. złych warunków przebywania psa. Na miejscu patrol SM sprawdził czy właściciel poprawił warunki, w których przebywa pies na posesji. Uwag nie stwierdzono.

05.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie trawy na terenie miasta Rogoźna - ul. Paderewskiego i wkoło parkingu na ul. Długiej. Tereny zostały skoszone i posprzątane.

05.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego z uwagą na porządek. Uwag nie stwierdzono. 

05.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

04.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenów zielonych na terenie miasta Rogoźna.

04.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. rannej kaczki leżącej na trawie na Promenadzie. Patrol SM zabrał kaczkę i przewiózł do ornitologa.

03.05.2023r. – SM brała udział w zabezpieczeniu przemarszu Konstytucji 3 Maja razem z OSP i POLICJĄ.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.