Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
20°C
Powróć do: Pomoc Społeczna

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny sa:

• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
• Rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki,
• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

• prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
• prośbę dziecka,
• informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
• informacje uzyskane z placówek oświatowych,
• informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych).
• informacje anonimowe
 
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz. W skład zespołu powołuje się przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy jak również prokuratorzy-Ci mogą wejść, ale nie muszą. Przewodniczący zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród członków . Na pierwszym posiedzeniu zespołu które zwołuje Burmistrz wybierany jest również zastępca przewodniczącego i sekretarz. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej tj. papier, korespondencja, miejsce spotkań itp.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Grupy robocze

Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie . W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych -polega to na złożeniu oświadczenia Burmistrzowi.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzają zmiany co do sprawcy przemocy. Osoba poszkodowana może żądać aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy , która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Sprawca pomimo że jest właścicielem mieszkania będzie musiał opuścić mieszkanie, lecz właścicielem mieszkania będzie nadal. Sąd może również wprowadzić zakaz zbliżania się sprawcy do poszkodowanego.

Pracownik socjalny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie z osobami które doprowadziły do przemocy, rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej a także osoby najbliższej dziecka np. dziadkowie, ciotka. Taką decyzję nie może podjąć sam pracownik socjalny. Taką decyzję może podjąć wspólnie z funkcjonariuszem policji a także lekarzem lub ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Po takim zdarzeniu zawiadamia się Sąd.
 

W Gminie Rogoźno powołany jest  zespół  interdyscyplinarny z siedzibą przy ul. Kościuszki 41B tel. 067-2617 508.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rogoźna działa on w następującym składzie:

Przewodnicząca zespołu :

Ewelina Kowalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Ewelina Kowalska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

2. Sylwia Kaczmarek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

3. Ewelina Noak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Tabat Barbara - Gminny środek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

5. Olga Wiśniewska Dzik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

6. Krzysztof Ryżek - Komisariat Policji w Rogoźnie

7. Łukasz Ignac - Komisariat Policji w Rogoźnie

8. Grzegorz Zając - Komisariat Policji w Rogoźnie

9. Sławomir Nowak - Komisariat Policji w Rogoźnie

10. Jacek Rączkowski - Komisariat Policji w Rogoźnie

11. Przemysław Roszczak - Komisariat Policji w Rogoźnie

12. Marcin Wysocki - Komisariat Policji w Rogoźnie

13. Renata Szczurek - Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty Parkowo

14. Anna Zenger - SP w Budziszewku

15. Anna Cyruliczek - Sąd Rejonowy w Obornikach

16. Jadwiga Siekierska - Sąd Rejonowy w Obornikach

17. Mirosława Kozłowska - Przychodnia ZLR „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie

18. Bogumiła Dec-Skrętna - Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie

19. Katarzyna Erenc-Szpek - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie

20. Małgorzata Kasprzak - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

21. Maria Stachowiak - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

22. Ewa Weber - SP nr 3 w Rogoźnie

23. Alicja Gruszczyńska-Ostrowska - SP nr 3 w Rogoźnie

24. Julia Krug - SP nr 2 w Rogoźnie

25. Damiana Szumińska Jabłońska - SP w Gościejewie

26. Anita Bardzik - SP w Pruścach

27. Alina Jarzembowska - SP w Parkowie

28. Aneta Łatka - SP w Parkowie

29. Irena Repczyńska - Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie

30. Joanna Szrejter - Komisariat Policji w Rogoźnie

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.