Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
19°C

7.Rogoziński Półmaraton Przemysła II

plakat 7 półmaratonu

7. Rogoziński Półmaraton Przemysła II
Regulamin

 

I.                   CEL IMPREZY
Celem biegu jest propagowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Rogoźno. Bieg ma też na celu pokazanie walorów przyrodniczych Gminy Rogoźno, a także promocję Miasta i Gminy Rogoźno.

II.                ORGANIZATORZY
Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno przy współpracy Gminy Rogoźno i Rogozińskiego Klubu Biegacza.

Szczegóły wydarzenia na stronie www.rogozno.pl w zakładce Sport i Rekreacja.

III.             TERMIN I MIEJSCE
Bieg główny odbędzie się 5 listopada 2022 r. o godzinie 12.00. Start: Rogoźno, ulica Wielka Poznańska 61 (przy budynku Liceum Ogólnokształcącego). Meta: Stadion Miejski w Rogoźnie.

IV.              TRASA
1. Dystans biegu to jedna pętla o długości 21.097 km. Trasa nie posiada atestu. Trasa biegu będzie wiodła po terenie Gminy Rogoźno. Nawierzchnia jest w ok. 64% asfaltowa, 21,5% leśna, 14,5% leśna ubita.

2. Dokładna trasa biegu jak i jej profil wysokościowy podany zostanie na stronie organizatora.
3. Punkty odżywcze będą znajdowały się w okolicach 5 km, 11 km, oraz 17 km. Trasa oznaczona co 1 km.
4. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 3h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnik zobowiązany jest zakończyć bieg.
5. Podczas biegu trasa biegu jest wyłączona z ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny w postaci karetki na trasie półmaratonu oraz punktu medycznego na mecie.

V.                 UCZESTNICTWO
1. Limit uczestników biegu wynosi 599 osób.

2. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia NNW w własnym zakresie.
5. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie:
https://online.datasport.pl/
6. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
7. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 28 października 2022 r. lub do wyczerpania limitu który wynosi 599 uczestników. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów tylko w wypadku nie osiągnięcia limitu.
8. Opłata startowa wynosi:
do dnia 21 października 50 zł
do dnia 28 października 70 zł
w dniu zawodów 100 zł
opłatę startową należy przesłać na konto organizatora:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Rogoźnie
nr konta: 49 8951 0009 3906 5777 2000 0050
z dopiskiem: „Imię i nazwisko zawodnika  półmaraton”
9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu musi być zweryfikowany w biurze zawodów.
W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie, ulica Wielka Poznańska 61, czynne:
- 4 listopada (piątek) w godzinach: 17.00 – 20.00
- w dniu zawodów 5 listopada (sobota) w godzinach: 7.00 – 11.00
9. Depozyt przed startem będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 
Depozyt będzie do odebrania na mecie tj. Stadionie Miejskim w Rogoźnie.

VI.         POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował  dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII.         KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Open Kobiet
2. Open Mężczyzn
3. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
- K18        M18    18-29 lat
- K30        M30    30-39 lat
- K40        M40    40-49 lat
- K50        M50    50-59 lat
- K60        M60    60-69 lat
- K70        M70    70 lat i więcej

4. Kategoria kobiet/mężczyzn: najlepszy mieszkaniec Gminy Rogoźno
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia. Warunkiem nagradzania w kategorii wiekowej jest udział minimum 4 zawodników. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, wówczas ta kategoria nie zostanie utworzona a zawodnicy zostaną przypisani do niższej kategorii. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

VIII.    NAGRODY
Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary.

IX.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Za Jeziorem 40 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: osir.rogozno@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie udostępnia miejsc noclegowych.

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
4. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.
5. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach,  a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach żywieniowych),
– schodzenia z trasy zawodów,
– zakłócania ciszy.
6.Sprawy bezpieczeństwa organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i wolontariusze.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione w strefie startu i mety.
8. Protesty rozstrzyga organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od zakończenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
10. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu
11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Wojciech Grabiński tel. 889 644 926

Szczegóły dotyczące biegu znajdziecie Państwo na stronie FB

https://www.facebook.com/RPPdwa

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.