Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
11°C

Biegi Dziecięce i Młodzieżowe 2021

6. Rogoziński Półmaraton Przemysła II
Biegi Dziecięce - Regulamin

 

I. CEL IMPREZY
– popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym
 powietrzu,
– zachęcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu życia,
– uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie
 miasta Rogoźno,
– promocja Rogoźna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

II. ORGANIZATOR
Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno www;.rogozno.pl
przy współpracy z Rogozińskim Klubem Biegacza i Rogozińskim Centrum Kultury.

III. TERMIN I MIEJSCE
– Biegi odbędą się 6 listopada 2021 r. – Start i meta biegów usytuowane będą na stadionie Miejskim w Rogoźnie,
– Start biegów nastąpi zgodnie z harmonogramem

IV. KATEGORIE I DYSTANSE
Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
– Przedszkolaki – 100m
– Klasy I-II szkoły podstawowej – 200m
– Klasy III-IV szkoły podstawowej – 400m
– Klasy V-VI szkoły podstawowej – 800m
− Klasy VII-VIII szkoły podstawowej – 1000m
– Uczniowie szkół średnich – 1500m

V. HARMONOGRAM                                              

 – 8:30 rozpoczęcie imprezy
– 8:40 start biegów kategorii szkół średnich
– 9:00 start biegów w kategorii klas VII i VIII
– 9:20 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
– 9:35 start biegów kategorii Klas V- VI SP dziewczynki
– 9:50 start biegów kategorii Klas V- VI SP chłopcy
− 10:05 start biegów kategorii Klas III-IV SP dziewczynki
− 10:15 start biegów kategorii Klas III-IV SP chłopcy
– 10:25 start biegów kategorii klas I-II SP dziewczynki
– 10:35 start biegów kategorii klas I-II SP chłopcy
– 10:45 start biegu przedszkolaków dziewczynki (dzieci do lat 4 biegną z rodzicami)
– 10:55 start biegu przedszkolaków chłopcy (dzieci do lat 4 biegną z rodzicami)
– 11:10 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
– 11:30 Oficjalne zakończenie

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia odbywają się poprzez zgłoszenie się do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynującego grupę.
Zgłoszenia dzieci spoza Gminy Rogoźno odbywają się w dzień imprezy w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce na Stadionie Miejskim w Rogoźnie.
Zgłoszenia dzieci przedszkolnych odbywają się internetowo drogą elektroniczną na adres: biegidzieci@poczta.onet.pl

VII. UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
– Każdy z zawodników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi podpisanej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów wraz z oświadczeniem w którym rodzic/pełnoprawny opiekun oświadcza zapoznanie się z Regulaminem biegów. Brak poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów uniemożliwia dopuszczenie do udziału w zawodach.
– Weryfikacja uczestników spoza Gminy Rogoźno następuje w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pełnoprawnego opiekuna, który zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Zgody rodzica/ pełnoprawnego opiekuna. 
(W dniu zawodów istnieje możliwość zgłoszenia 40 zawodników)
– Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się w Strefie biegacza w określonej dla siebie kategorii biegowej na 20 minut przed startem z odpowiednio przypiętym numerem startowym.
Osoba bez przypiętego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów.

VIII. POMIAR CZASU
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który należy przypiąć z przodu koszulki i zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

IX. KLASYFIKACJA
W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

X. NAGRODY
Każdy z uczestników biegów, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
(Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego)
Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach (z wyłączeniem kategorii przedszkolaków) organizator przewiduje puchary.

XI.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestników biegów w szczególności zasad fair play.

3. Rodzice dzieci oraz opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Dotyczy to zwłaszcza utrzymywania dystansu społecznego lub zakładania maseczki, w sytuacji gdy tego dystansu utrzymać się nie da.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz trasie biegu.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione.

6. Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za startujące dziecko.

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.

Pliki do pobrania:

biegi-dziecięce-zgoda-rodziców-2021.doc
Format: doc, 43 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.