Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
19°C
Powróć do: Informator

Służba Zdrowia

Szczepienie pacjentów w domu

 

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym.

Pacjent, który potrzebuje szczepienia w domu powinien skontaktować się ze swoim POZ.

Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni). Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

 


Infolinia w sprawie organizacji transportu na szczepienia:

Od 15 stycznia funkcjonuje specjalny numer telefonu 785 009 024, dla osób potrzebujących pomocy w dotarciu do punktu szczepień.

Gmina zorganizuje transport osobom niepełnosprawnym i mającym ograniczone możliwości skorzystania z transportu publicznego do punktu szczepień.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień;

Uwaga: można dzwonić w czasie pracy Urzędu Miejskiego (pn:  8.00  - 16.00, wt - pt: 7.00 - 15.00).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z zapewnieniem transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna
z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ul.Nowej 2.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@rogozno.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o niepełnosprawności) będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania transportu do punktów szczepień przez koordynatora gminnego, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a dotyczący osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa m.in. Urząd Wojewódzki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicze straże pożarne, punkty szczepień oraz na podstawie zawartych umów związanych z realizacją celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zapewnienia transportu do punktów szczepień.

 

 


 

Świadczeniodawcy usług ochrony zdrowia na terenie gminy

 Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

 

nazwa

adres

telefon

godziny otwarcia

Omega Med Marek Nowak

ul. Fabryczna 7D,

Rogoźno

530 174 529

Pn – Pt 08.00 –18.00

Omega Med Marek Nowak

Filia w Parkowie

ul. Parkowo 99,

Parkowo

530 174 529

Pn – Pt 08.00 – 18.00

Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej S.C. "Sep-Med"

ul. Wojska Polskiego 4/16,

Rogoźno

67/2617099

Pn – Pt 08.00 – 18.00

"Grupa Zdrowie Sp. z o.o."

ul. Wojska Polskiego 4A,

Rogoźno

67/2618270

Pn – Pt 08.00 – 18.00

Omega Med Marek Nowak

pielęgniarka środowiskowo – rodzinna, położna – wizyta patronażowa

ul. Fabryczna 7D,

Rogoźno

530 174 529

Pn – Pt 08.00 – 18.00

Podmiot Leczniczy „Salve” Spółka Jawna Mariola Zielińska, Krzysztof Małkowski

pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Ruda 12,

Rogoźno

507 559 462

Pn – Pt 08.00 – 20.00

Sobota - niedziela

w przypadkach medycznie uzasadnionych

 

Gabinety specjalistyczne

 

nazwa

adres

telefon

godziny otwarcia

Omega Med Marek Nowak ginekologia

położnictwo

ul. Nowa 4

Rogoźno

530 174 529

 

Śr 12.00-18.00

Pt 08.00-14.00

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''Artus'' Zakład Fizjoterapii
Gabinet Fizjoterapii

ul. Różana 22B,

Rogoźno

67/2614232

Pn - Pt 08.00-18.00

 

NZOZ "Rehmed" Centrum Rehabilitacji
Pracownia Fizjoterapii

ul. Wielka Poznań 89,

Rogoźno

781 488 456

Pn – Pt 08.00-18.00

 

Ruda12 - Prywatne Gabinety Lekarskie 

Ruda 12, 64-610 Rogoźno

570 395 333

Pn - Pt 08.00 - 17.00

 

Gabinety stomatologiczne

 

nazwa

adres

telefon

godziny otwarcia

Krzysztof Adamczak Podmiot Leczniczy "K. A. DENT"

ul. Kościuszki 55 F/1,

Rogoźno

 

Pn 08.00 – 14.00

Wt Śr 13.00 – 19.00

Czw 08.00 – 13.00

Medimed Krzysztof Wolańczyk

ul. Kościuszki 51/58B,

Rogoźno

720 160 160

Pn - Czw 10.00 – 18.00

Pt 09.00 – 15.00

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Joanna Zielińska-Zborowska

 

ul. Wojska Polskiego 46, Rogoźno

501 810 197

Pn Wt 07.00 – 13.00

Śr 13.30 – 18.00

Czw 12.00 – 18.00

 

 

 

Apteki

 

nazwa i adres

 

nr telefonu

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

Pod Orłem

ul. Wielka Poznańska 1

067 261 70 09

08.00 – 19.00

08.00 – 13.00

11.00 - 13.00

19.00 - 22.00

w tygodniu dyżurującym

Św. Wita

ul. II Armii WP 4a

067 261 40 31

08.00 – 19.00

08.00 – 13.00

11.00 - 13.00

19.00 - 22.00

w tygodniu dyżurującym

Słoneczna

Pl. Powst. Wielk. 10

067 261 70 95

09.00 – 18.00

09.00 – 13.00

11.00 - 13.00

19.00 - 22.00

w tygodniu dyżurującym

Niezwykła

Oś. Przemysława II 3

509 354 043

08.00 – 20.00

08.00 – 15.00

11.00 - 13.00

19.00 - 22.00

w tygodniu dyżurującym

 

Apteki pełnią codziennie tygodniowe dyżury w godz. 19.00 – 22.00 przemiennie, co 4 tygodnie, w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy dodatkowo 

w godz.11.00 – 13.00.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.