Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Interwencje 2023

Maj - Sierpień

MAJ:

31.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

31.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego - rów na ul. Polna a Prusa. Tereny zostały skoszone.

31.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy Rogoźno.

30.05.2023r. – SM zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie. Awaria usunięta.

30.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na ulicy. Kot został zabrany do utylizacji przez firmę ZUKiT.

30.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikom UM dot. wycięć drzew na terenie gminy oraz gruzu znajdującego się na posesji.

30.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu na ul. Działkowa oraz rów ul. Polna a Prusa oraz przycięcie gałęzi przy sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego. Tereny zostały skoszone i gałęzie przycięte.

29.05.2023r. – SM przewiozła mieszkańca Parkowa – poborowego, do Obornik, który nie wstawił się na wezwanie w Starostwie w Obornikach.

29.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu na ul. Wągrowieckiej oraz przy cmentarzu na ul. Potulickiej. Tereny zostały skoszone.

29.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy.

29.05.2023r. – SM razem z ZDW oznakowała ubytki i spękania w asfalcie na drodze 241 przebiegająca przez miasto Rogoźno.

29.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. porzuconego psa w Karolewie. Na miejscu pies został złapany, po sprawdzeniu identyfikatora – brak. Pies został zabrany do schroniska AZOREK w Obornikach.

26.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. wycięć drzew na terenie gminy.

26.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu wkoło parkingu na ul. Krótkiej oraz przy stadionie miejskim na ul. W. Poznańskiej. Tereny zostały skoszone.

26.05.2023r. – SM zgłosiła do firmy ZUKiT martwego kota leżącego na ul. Wojska Polskiego. Kot został zabrany do utylizacji.

25.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych na ul. Krótkiej i w Słomowie.

25.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. psa biegającego bez opieki po wsi w Boguniewie. Pies został złapany, po skontaktowaniu się z właścicielem, który zrzekł się własności na rzecz Schroniska AZOREK w Obornikach.

25.05.2023r. – SM odebrała kota po zabiegu sterylizacji i przewiozła do miejsca, z których były zabrane.

24.05.2023r. – SM zaznaczyła ubytki asfaltowe na drogach gminnych do uzupełnienia.

24.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenów zielonych na ul. Seminarialnej i Krótkiej. Tereny zostały skoszone.

24.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na chodniku. Zgłoszono do firmy ZUKiT. Kot został zabrany do utylizacji.

23.05.2023r. – SM przekazała mieszkańcowi Rogoźna korespondencję przesłaną przez SM z Poznania.

23.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwej sarny leżącej na drodze. Zgłoszono do ZDP - sarna została zabrana do utylizacji.

23.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM dot. fotowoltaiki.

22.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym pomoc sołtysowi Owieczek przy pracach budowlanych.

22.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę kompostowników znajdujących się na posesjach w Boguniewie oraz na ul. Chabrowej w Rogoźnie. Uwag nie stwierdzono.

22.05.2023r. – SM przewiozła kota wolno żyjącego z Budziszewka do Kliniki Weterynaryjnej na zabieg sterylizacji w Murowanej Goślinie.

19.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracownika UM dot. drzew na terenie miasta Rogoźna.

19.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. zajęcia pasa drogi przez postawione gazony z kwiatami przed prywatną posesją. Przeprowadzono rozmowę z właścicielem posesji, który oświadczył, że zabierze gazony z pasa drogi.

19.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego z uwaga na porządek. Uwag nie stwierdzono.

19.05.2023r. – SM rozwoziła zaproszenia Radnym na terenie gminy Rogoźna na Sesję Rady Miejskiej.

19.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym przycięcie gałęzi w Parkowie. Gałęzie zostały równo przycięte.

19.05.2023r. – SM udzieliła asysty pracownikowi UM z Ochrony Środowiska dot. rekontroli wizji lokalnej w Owieczkach.

18.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrole kompostowników znajdujących się na posesjach w Boguniewie oraz na ul. Brzozowej w Rogoźnie. Uwag nie stwierdzono.

18.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego i przycięcie gałęzi ul. Chopina oraz parking przy ul. Kościuszki oraz rów na ul. Seminarialnej. Tereny zostały skoszone a gałęzie przycięte.

18.05.2023r. – SM zgłosiła pracownikowi firmy opróżniającego kontenery z odzieżą PCK, który jest przeładowany na ul. Kościuszki koło sklepu NETTO w Rogoźnie. Kontener PCK został opróżniony.

18.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracownika UM  dot. drzew w Parkowie i Garbatce.

17.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

17.05.2023r. – SM wstawiła palik zabezpieczający drzewko, które przechylało się  na ul. Wyszyńskiego.

17.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego przy Starej Plaży oraz ul. Wąskiej i Długiej. Teren został skoszony a śmieci wyzbierane.

17.05.2023r. – SM na prośbę pracownika UM - Obrony Cywilnej rozwoziła mieszkańcom – poborowym, korespondencję na terenie gminy Rogoźno.

16.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych przy Strzelnicy i Starej Plaży. Tereny zostały skoszone a śmieci wyzbierane.

16.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie o znajdującym się na bocznej drodze dzikim wysypisku śmieci w Boguniewie. SM zleciła pracownikom publicznym posprzątanie śmieci, które zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

16.05.2023r. - SM na prośbę pracownika UM - Obrony Cywilnej rozwoziła mieszkańcom – poborowym, korespondencję na terenie gminy Rogoźno .

16.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego kota leżącego na jezdni ul. Seminarialnej. Kot został zabrany do utylizacji przez firmę ZUKiT.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. zarośniętego chodnika, który przylega do prywatnej posesji na ul. W. Polskiego a Działkowej. SM przeprowadziła rozmowę z właścicielem posesji i pouczyła o utrzymaniu porządku, oświadczył, że uporządkuje chodnik.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego kota na posesji prywatnej. Patrol SM zabrał kota i przewiózł do kliniki Weterynaryjnej na badania.

15.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym posprzątanie śmieci na Miasteczku Rowerowym. Wszystkie śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

15.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. leżącego ptaka w stawie na prywatnej posesji na ul. Lipowej. SM wyłowiła ptaka - młodego Bąka, który miał złamane skrzydło, został przewieziony do ornitologa.

12.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

12.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym naprawę ławki - wymiana desek na pl. Karola Marcinkowskiego.

12.05.2023r. – SM zabezpieczyła miejsca parkingowe na ul. Wyszyńskiego dot. sprzątania ulic przez firmę ZUKiT.

11.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym sprzątanie terenu na Promenadzie. Wszystkie śmieci zostały zebrane i zabrane przez firmę ZUKiT.

11.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym umycie znaku B-2 przy wjeździe na Promenadę. Znak został umyty z uwagi na złą czytelność.

11.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM z Ochrony Środowiska dot. kontroli w Parkowie dot. fotowoltaiki.

11.05.2023r. – SM przewiozła psy odebrane interwencyjnie przez TOZ z Siernik do schroniska w Obornikach.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. palących się liści na poboczu w Studzieńcu. Po przyjeździe patrolu SM na miejsce, tliły się trochę suche liście, zostały zagaszone.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego psa leżącego przy ulicy, pies został zabrany do utylizacji.

10.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. martwej sarny leżącej przy drodze na ul. W. Poznańskiej. Zgłoszono do ZDP. Sarna została zabrana do utylizacji.

10.05.2023r. – SM udzieliła asysty dla pracowników UM z Ochrony Środowiska  dot. kontroli w Cieślach i Owieczkach.

09.05.2023r. – SM zleciła pracownikowi publicznemu uzupełnienie dziur masą asfaltową na ul. Nowej.

09.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie trawy na terenie miasta Rogoźna ul. Lipowa i ul. Kilińskiego. Tereny zostały skoszone i posprzątane.

09.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

08.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenów zielonych oraz wyzbieranie śmieci na ul. Chopina i ul. Długiej. Tereny zostały wysprzątane i skoszone. Śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

08.05.2023r. – SM zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Boguniewie. Awaria usunięta.

08.05.2023r. – SM przeprowadziła ponowną kontrolę na posesji w Cieślach dot. złych warunków przebywania psa. Na miejscu patrol SM sprawdził czy właściciel poprawił warunki, w których przebywa pies na posesji. Uwag nie stwierdzono.

05.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie trawy na terenie miasta Rogoźna - ul. Paderewskiego i wkoło parkingu na ul. Długiej. Tereny zostały skoszone i posprzątane.

05.05.2023r. – SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego z uwagą na porządek. Uwag nie stwierdzono. 

05.05.2023r. – SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

04.05.2023r. – SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenów zielonych na terenie miasta Rogoźna.

04.05.2023r. – SM otrzymała zgłoszenie dot. rannej kaczki leżącej na trawie na Promenadzie. Patrol SM zabrał kaczkę i przewiózł do ornitologa.

03.05.2023r. – SM brała udział w zabezpieczeniu przemarszu Konstytucji 3 Maja razem z OSP i POLICJĄ.

CZERWIEC 2023

 

01.06.2023r – SM dostarczyła mieszkańcowi Parkowa korespondencję z SM z Poznania. Odebrana osobiście.

01.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. wylewania nieczystości ciekłych na sąsiadującą działkę na ul. Dojazd. Na miejscu po przeprowadzeniu wizji lokalnej i rozmowie z właścicielem działki ,z której wylewane są nieczystości ,oświadczył ,że posesja wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię i niedawno było opróżniane przez firme ZUKiT ,na miejscu wskazane miejsce przez osobę zgłaszającą było suche i czyste.

01.06.2023r - SM zabezpieczała imprezę z okazji DNIA DZIECKA ,która odbyła się na Pl. Karola Marcinkowskiego.

02.06.2023r – SM na prośbę GOPSu przewiozła osobę niepełnosoprawną z Szpitala w Obornikach do ośrodka OSIR w Rogoźnie.

02.06.2023r - SM  zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu  gminnego zielonego w Rudzie. Teren został skoszony.

02.06.2023r - SM zabezpieczyła przemarsz uczniów z SP-2 do ośrodka OSiR.

03.06.2023r – SM zabezpieczała  w Budziszewku przejście konduktu żałobnego ulicą na cmentarz .

05.06.2023r – SM zgłosiła pracownikowi odpowiedzialnego za opróżnianie kontenerów PCK z odzieżą na ul. Paderewskiego w Rogoźnie. Kontener został opróżniony.

05.06.2023r - SM  skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

05.06.2023r - SM  zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu  gminnego zielonego w Rudzie oraz w Gościejewie. Teren został skoszony.

06.06.2023r – SM   zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu  gminnego zielonego na Wójtostwie oraz przycięcie gałęzi na ul. Czarnkowskiej. Teren został skoszony i gałęzie przycięte

06.06.2023r - SM rozwiozła zaproszenia Radnym na Sesję Rady Miasta na terenie Gminy.

06.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot .martwej sarny leżącej na drodze powiatowej w Studzieńcu.

  Zgłoszono do ZDP, sarna została zabrana do utylizacji.

07.06.2023r – SM  zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu  gminnego zielonego na ul. Długiej i Wąskiej. Tereny zostały skoszone.

07.06.2023r - SM udzieliła asysty  pracownikowi GOPSu dot. przewozu osoby niepełnosprawnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.

08.06.2023r SM zabezpieczała przemarsz Procesji Bożego Ciała.

09.06.2023r – SM przeprowadziła kontrole Targowiska Miejskiego z uwagą na porządek handlujących. Uwag nie stwierdzono.

09.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. psa biegającego bez opieki po wsi w Siernikach. Na miejscu pies przebywał w domu,przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem psa.

12.06.2023r – SM udzieliła asysty pracownikowi z działu Ochrony Środowiska dot. kontroli  

spalania. Na miejscu uwag nie stwierdzono i sporządzono protokół.

12.06.2023r - SM dostarczyła do Budziszewka  klatkę dla kota.

12.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego dzika leżącego przy drodze powiatowej w  Studzieńcu. Zgłoszono do ZDP ,dzik zabrany do utylizacji.

13.06.2023r – SM zabezpieczyła egzamin uczniów SP 3 na kartę rowerową na Miasteczku Rowerowym.

13.06.2023r - SM  zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego w Siernikach. Tereny zostały wykoszone.

13.06.2023r - SM przewiozła kota wolno żyjącego z Budziszewka do Kliniki Weterynaryjnej na zabieg sterylizacji w Murowanej Goślinie.

13.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. wycinki gałęzi na drodze powiatowej w Studzieńcu. Na

miejscu przeprowadzono rozmowę z Panem ,który bez pozwolenia przycinał gałęzie przy drodze powiatowej. Został pouczony.

14.06.2023r -  SM zabezpieczyła egzamin uczniów SP 2 na kartę rowerową na Miasteczku Rowerowym.

14.06.2023r -  SM  skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

14.06.2023r - SM odebrała kota po zabiegu sterylizacji  i przewiozła do miejsca ,z którego  był zabrany.

14.06.2023r - SM rozwoziła zaproszenia  Radnym na terenie gminy Rogoźna na Sesję Rady Miejskiej.

15.06.2023r - SM zabezpieczyła egzamin uczniów SP z Gościejewa na kartę rowerową NA Miasteczku Rowerowym.

15.06.2023r - SM udzieliła asysty pracownikowi Działu Ochrony Środowiska dot. kontroli posesji dot. nieczystości ciekłych oraz spalania. Na miejscu sporządzono protokół.

15.06.2023r - SM zabezpieczała procesje Oktawy Bożego Ciała .

16.06.2023r – SM przeprowadziła kontrole Targowiska Miejskiego z uwagą na opłaty handlujących za miejsce na targowisku.

16.06.2023r - SM  na prośbę SM z Poznania dostarczyła korespondencję mieszkańcowi Rogoźna.

16.06.2023r - SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły,uwag nie stwierdzono.

17.06.2023r – SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego ptaka-dzięcioła w Nienawiszczu. Ptak został przewieziony do ornitologa .

19.06.2023r – SM przewiozła mieszkańcowi Boguniewa transporter na złapanie dziko żyjącego kota, który ma być zawieziony na zabieg sterylizacji.

19.06.2023r - SM zleciła  pracownikom publicznym obcięcie zwisających gałęzi na chodnik na ul. Karola Wyszyńskiego oraz PL. K. Marcinkowskiego. Wszystkie gałęzie zostały przycięte.

19.06.2023r - SM przewiozła deski na naprawę pomostu na plaży.

20.06.2023r – SM przewiozła kota wolno żyjącego z Boguniewa do Kliniki Weterynaryjnej na zabieg sterylizacji w Murowanej Goślinie.

20.06.2023r - SM przewiozła do schroniska AZOREK w Obornikach pozostawionego psa ,którego właściciele wyjechali zagranicę . Sprawę porzucenia psa prowadzi TOZ.

20.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. wypalania śmieci na terenie posesji w Gościejewie.  Właściciel został pouczony.

20.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego dzika leżącego przy drodze powiatowej w Studzieńcu. Zgłoszono do powiatowego  lekarza weterynarii  z uwagi na zagrożenie ASF. Dzik został zabrany do utylizacji przez ZDP.

20.06.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym uzupełnienie masą asfaltowa dziur na ul. Działkowej i wjazd do sklepu DINO. Dziury zostały uzupełnione.

20.06.2023r -SM zleciła pracownikom publicznym wykoszenie przejścia dla wędkarzy przy jeziorze oraz przygotowanie  na plaży  OSIR sprzętu do sezonu wakacyjnego.

21.06.2023r- SM otrzymała zgłoszenie o martwym kocie i sarence leżące zwierzęta znajdowały się na drodze powiatowej w Studzieńcu. Zgłoszono do ZDP. Zwierzęta zostały zabrane do utylizacji.

21.06.2023r- SM  odebrała kota po zabiegu sterylizacji  i przewiozła do miejsca ,z którego  był zabrany do Boguniewa i pozostawiła na zabieg kota zabranego z Rogoźna.

21.06.2023r- SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie terenu zielonego na parkingu na ul. Kilińskiego oraz K. Wyszyńskiego. Tereny zostały wykoszone.

22.06.2023r – SM otrzymała zgłoszenie dot. zastawiania bramy wjazdowej i wyjazdowej na ul. Koniczyńskich przez pojazd. Na miejsce przyszedł kierowca ,został pouczony i przeparkował pojazd.

22.06.2023r - SM nadzorowała prace pracowników publicznych dot. naprawy tablic ogłoszeniowych oraz naprawę ławek  na plaży w Nienawiszczu. Zakładanie desek na pomostach i ławkach.

22.06.2023r - SM przewiozła korespondencję do przewodniczącego Rady Miasta.

23.06.2023r – SM  przeprowadziła kontrole Targowiska Miejskiego z uwagą na opłaty handlujących za miejsce na targowisku oraz porządek.

24.06.2023r – SM otrzymała zgłoszenie o błąkającym psie bez opieki po wsi w Pruścach. Do czasu przyjazdu patrolu SM został zabezpieczony przez osobę jadąca do Wagrowca.  Pies nie posiadał identyfikatora i nie znaleziono właściciela,pies został przewieziony do schroniska AZOREK w Obornikach.

24.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. martwego dzika leżącego przy drodze powiatowej w stronę Studzieńca. Powiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ZDP. Dzik został zabrany do utylizacji.

26.06.2023r – SM otrzymała zgłoszenie dot. uszkodzonych słupków z łańcuchami na skrzyżowaniu ul. W. Poznańskiej a Kościelnej. Słupki zostały podgięte przez osoby transportujące ładunek ponad gabarytowy. Zgłoszono do ZDW. Słupki zostały naprawione.

26.06.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym naprawę ławek i wymiana łat na plaży i starej promenadzie.

27.06.2023r – SM zleciła i nadzorowała prace pracownika publicznego dot. wymiany znaku C-4 na ul. Gościnnej ponieważ był nieczytelny.

27.06.2023r - SM odwiozła petenta do UM w Budzyniu.

28.06.2023r – SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie poboczy na ul. Długiej i Seminerialnej.

28.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie o uszkodzonym kablu elektrycznym na plaży a strzelnicy. Awaria została zgłoszona do firmy ENEA. Kabel został naprawiony.

29.06.2023r – SM dostarczyła do podpisu  dokumenty Przewodniczącemu Rady Miasta.

29.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie o martwym kocie leżącym na ul. Seminerialnej. Zgłoszono do firmy ZUKiT. Kot został zabrany do utylizacji.

29.06.2023r - SM brała udział w zabezpieczeniu akcji PRZYDUCHA NA JEZIORZE. Razem z pracownikami Spółki Maja oraz z Wodami Polskimi zostały zbierane  śnięte ryby z jeziora przy plaży OSiR.

30.06.2023r – SM zleciła pracownikom publicznym zbieranie śniętych ryb na Plaży OSiR.

30.06.2023r - SM zgłosiła awarie oświetlenia ulicznego  pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego na ul. Kościuszki. Awaria została usunięta.

30.06.2023r - SM odebrała  kota po zabiegu sterylizacji  i przewiozła do miejsca ,z którego  był zabrany.

30.06.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego łabędzia leżącego na ul. K. Wyszyńskiego na prywatnej działce. Zgłoszono do weterynarza .który zabrał na badania do Poznania.

30.06.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym zebranie gałęzi po wycięciu brzozy przez OSP podczas wichury.

30.06.2023r - SM zgłosiła do ZDW uszkodzona sygnalizację na ul. Kotlarskiej a W. Poznańskiej. Awaria została usunięta.

30.06.2023r - SM  przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego dot. porządku. Uwag nie stwierdzono.

LIPIEC 2023

03.07.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym obkaszanie terenów wokoło seperatorów na ul. Fabrycznej . Teren został skoszony.

03.07.2023r -    SM przeprowadziła kontrolę brzegów jeziora i Wełny z uwagą na śnięte ryby. Informacje przekazano do Burmistrza i pracownika UM z Działu Zarządzania Kryzysowego.

03.07.2023r -    SM otrzymała zgłoszenie dot. bałaganu na posesji ul. Boguniewska . Zawiadomiono GOPS i ZAMK i umówiono się na kontrolę.

03.07.2023r -   SM zgłosiła do serwisu niesprawną sygnalizację uliczną na ul. Kotlarskiej. Awaria został usunięta.

04.07.2023r - SM udzieliła asysty dla pracownika z Działu Ochrony Środowiska dot. wycięcia drzew w Budziszewku.

04.07.2023r -      SM zleciła pracownikom publicznym obkaszanie terenów wokoło seperatorów na ul. Lipowej most i Smolary . Tereny zostały skoszone.

04.07.2023r -   SM razem z przedstawicielem Wydziału INTZ przeprowadziła wizję lokalną dot. wszystkich seperatorów,które były czyszczone.

05.07.2023r - SM przeprowadziła kontrolę kompostowników znajdujących się na posesjach na ul. Chabrowej w Rogoźnie. Uwag nie stwierdzono.

05.07.2023r -   SM zleciła pracownikom publicznym obkaszanie terenów wokoło seperatorów na ul. Łąkowej . Tereny zostały skoszone.

05.07.2023r -   SM zleciła pracownikom publicznym przycięcie gałęzi zasłaniających widoczność z kamery na Targowisku Miejskim. Gałęzie zostały przycięte.

06.07.2023r - SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły,uwag nie stwierdzono.

06.07.2023r -   SM zleciła pracownikom publicznym wyzbieranie śmieci na Miasteczku Rowerowym. Wszystkie śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

06.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu uzupełnienie dziur masą asfaltową na ul.

Lipowej ,Czarnkowskiej,Gościnnej. Wszystkie dziury zostały uzupełnione.

07.07.2023r - SM zleciła pracownikowi publicznemu posprzątanie terenu przy UM i Plac Zabaw. Teren został wysprzątany.

07.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego dot. porządku. Uwag nie stwierdzono.

07.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły,uwag nie stwierdzono.

07.07.2023r -    SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie trawy na plaży w Budziszewku. Teren zielony plaży został skoszony.

07.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. parkowania pojazdu na kopercie dla osoby niepełnosprawnej bez zezwolenia Na ul. Nowej przy Targowisku Miejskim. Interwencja potwierdziła się zastano wskazany pojazd bez karty,pozostawiono wezwanie do SM. -

08.07.2023r - SM zabezpieczała imprezę na Targowisku Miejskim,,JARMARK 8 LIPCA" oraz ZABAWĘ TANECZNĄ.

10.07.2023r- SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenów na Placach Zabaw w Studzieńcu,Nienawiszczu„Boguniewie,Słomowie,Cieślach oraz w Rogoźnie na ul. Różanej. Wszystkie wymienione Place Zabaw zostały wykoszone i posprzątane.

10.07.2023r-    SM otrzymało zgłoszenie dot. parkowania pojazdu na miejscu dla osoby niepełnosprawnej na ul. Kościuszki. Na miejscu interwencja potwierdziła się,z uwagi na brak oznakowania pionowego odstąpiono od czynności. Zgłoszono do Wydziału Rozwoju Gospodarczego postawienie znaku pionowego.

10.07.2023r-   SM razem z pracownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę oznakowania miejsc parkingowych na ul. Kościuszki.

10.07.2023r-   SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna oraz w Parkowie i Jaraczu z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły.

10.07.2023r-    SM otrzymała zgłoszenie dot. psa przebywającego całymi dniami w ciemnym pomieszczeniu (szopce) w Pruścach. Sprawę przekazano pracownikowi TOZ.

11.07.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie trawy przy ul. Polnej a Prusa. Teren został skoszony.

11.07.2023r -    SM otrzymała zgłoszenie o biegającym luzem psa bez opieki po oś. Przemysława w Rogoźnie.  Pies został złapany nie posiadał identyfikatora, rozpytano o właściciela -brak informacji. Pies został przewieziony do Schroniska AZOREK w Obornikach.

11.07.2023r -    SM odebrała i przewiozła koty dziko żyjące z Owczychgłów i ul. W. Poznańskiej do Lecznicy Weterynaryjnej w Murowanej Goślinie na zabieg sterylizacji. Po zabiegu odebrała kota wcześniej przywiezionego i przewiozła do miejsca ,z którego był zabrany z ul. Nowej w Rogoźnie.

11.07.2023r -SM nadzorowała pracę pracownika publicznego dot. zamontowanie znaku T-29 z uwagi na brak znaku na ul. Kościuszki 53.12.07.2023r - SM asystowała pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska dot. podpisania dokumentów w firmie ZUKiT.

11.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego koziołka potrąconego leżącego przy drodze na Boguniewo. Zawiadomiono weterynarza,który na miejscu udzielił pomocy z uwagi na obrażenia ,koziołek został uśpiony i zabrany do utylizacji.

11.07.2023r -    SM zleciła pracownikom publicznym skoszenie trawy na Plaży w Nienawiszczu. Plaża została skoszona.

11.07.2023r -   SM asystowała kasjerce z UM dot. przewozu przekazów pieniężnych do Banku.

13.07.2023r - SM nadzorowała pracę pracownika publicznego dot. zamontowanie znaku Dl z uwagi ,że stary był wyblaknięty i mało widoczny na ul. Czarnkowskiej.

13.07.2023r -   SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenu na ul. Ogrodowej „Ludwik Styl". Teren został skoszony.

13.07.2023r -   SM skontrolowała ulice Rogoźna dot. parkowania pojazdów. Uwag nie stwierdzono.

14.07.2023r - SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenu w Słomowie. Teren został skoszony.

14.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta. Uwag nie stwierdzono.

14.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego dot. porządku. Uwag nie stwierdzono.

14.07.2023r -    SM pouczyła kierowcę, który wstawił się z wezwanie dot. parkowania na miejscu dla osoby niepełnosprawnej na ul. Nowej w dniu 7.07.2023r.

14.07.2023r -   SM asystowała kasjerce z UM dot. przewozu przekazów pieniężnych do Banku.

17.07.2023r - SM odebrała koty dziko żyjące po zabiegu sterylizacji z kliniki weterynaryjnej z Murowanej Gośliny i przewiozła do miejsc ,z których były zabrane.

17.07.2023r -    SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenu na ul. Braci Skotarczaków oraz wyzbieranie śmieci. Wszystkie śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT, teren wykoszony.

18.07.2023r - SM zgłosiła pracownikom PCK przepełnione kontenery PCK z odzieżą znajdujące się na terenie miasta Rogoźno.

18.07.2023r -   SM zleciła pracownikom publicznym koszenie terenu na Promenadzie wszystkie zejścia, aż do Kotwicy oraz wejścia na Promenadę i teren przy cmentarzu. Tereny zostały wykoszone.-    SM przeprowadziła kontrolę parkowania pojazdów na terenie miasta. Uwag nie stwierdzono.

18.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu usunięcie słupka po koszu ulicznym na ul. Kościuszki.

19.07.2023r – SM zleciła pracownikom publicznym przycięcie gałęzi wierzby zwisające na chodnik na ul. Kościuszki. Gałęzie zostały przycięte.

19.07.2023r -    SM otrzymała zgłoszenie dot. ładowania telefonów na PI. Karola Marcinkowskiego z gminnych gniazdek z szafki,która służy do poboru prądu podczas imprez. Zgłoszono do Wydziału Rozwoju Gospodarczego ,który przekazał sprawę do firmy ENEA.

19.07.2023r -    SM przeprowadziła kontrolę parkowania pojazdów na terenie miasta. Uwag nie stwierdzono.

20.07.2023r - SM zleciła pracownikowi publicznemu przycięcie bluszczu zwisającego na chodnik na ul. Wąskiej dojście do kościoła. Bluszcz został przycięty.

20.07.2023r -   SM udzieliła asysty pracownikowi UM dot. dostarczenia dokumentów mieszkańcowi Rogoźna.

20.07.2023r -    SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie Placów Zabaw w Gosciejewie i Tarnowie oraz terenu na ul. Kościuszki. Tereny zostały skoszone.

21.07.2023r - SM otrzymała zgłoszenie o martwym kocie leżącym na jezdni na ul. W. Poznańskiej a Boguniewskiej . Kot został zabrany przez firmę ZUKiT do utylizacji.

21.07.2023r -   SM udzieliła asysty pracownikom UM w wizji lokalnej dot. oznakowani przy przejazdach kolejowych na terenie Gminy Rogoźna.

21.07.2023r -   SM nadzorowała pracę pracownika publicznego dot. założenia znaków przy przejazdach kolejowych: - Glc-2szt w Parkowie,G1c i A-10 w Gościejewie . Przy drodze w Parkowie A- 7 i A-lla .Znaki zostały wymienione z uwagi na nieczytelność lub brak znaku.

21.07.2023r -   SM SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego dot. porządku. Uwag nie stwierdzono.

21.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenów na ul. W .Polskiego oraz parking na ul. Kościelnej.

22.07.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. rannego ptaka -bażanta znajdującego się na posesji na ul. Lipowej. Ptak został zabrany na badania do ornitologa.

24.07.2023r - SM na prośbę SM z Poznania przesłuchała mieszkańca Rogoźna w charakterze świadka.-   SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenów na ul. Wągrowieckiej . Teren został skoszony.

24.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu wymianę deski w ławce znajdującej się na PI. Karola Marcinkowskiego.,oraz wymontowanie złamanej deski z ławki na ul. W .Polskiego do naprawy.

24.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznego uzupełnienie dziur na ul. Czarkowskiej oraz ul. Lipowej . Dziury zostały uzupełnione masą asfaltową.

24.07.2023r -      SM zleciła pracownikowi publicznemu zebranie śmieci na Promenadzie. Wszystkie śmieci zostały zabrane przez firmę ZUKiT.

25.07.2023r - SM otrzymała zgłoszenie o biegającym psie bez opieki na ul. Krótkiej ,pies do czasu przyjazdu patrolu SM został zabezpieczony przez przechodniów. Na miejscu rozpytano o właściciela z uwagi na brak identyfikatora i właściciela pies został przewieziony  do schroniska AZOREK w Obornikach.

25.07.2023r -    SM otrzymała zgłoszenie dot. śpiącego mężczyzny na przystanku autobusowym na ul. Wągrowieckiej. Interwencja potwierdziła się,mężczyzna został obudzony,oświadczył ,że jest osobą bezdomną nie wymaga opieki medycznej i odmówił pobytu w ośrodku. Został pouczony.

25.07.2023r -    SM przeprowadziła kontrolę nieczystości ciekłych na posesji w Owczychgłowach sporządzono protokół. 

25.07.2023r -    SM przeprowadziła kontrolę dot. zgłoszenia przez mieszkańców o znajdującej się dużej ilości kotów na posesji jednej z działek. Interwencja potwierdziła się . Sprawa została przekazana do kontroli przez TOZ.

25.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenu na Wójtostwie . Teren został skoszony. Przycięcie żywopłotu przy UM.

25.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. zaśmiecania ulicy W. Polskiego przez mieszkankę .Na miejscu patrol przeprowadził rozmowę pouczającą,śmieci zostały zebrane.

26.07.2023r - SM ukarała właściciela psa MK dot. pogryzienia pracownika Poczty Polskiej przez psa na posesji w Rogoźnie.

26.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. leżącego mężczyzny na Skwerze Ks.K.Pomorskiego w Rogoźnie. Mężczyzna został obudzony i przewieziony do ośrodka MONAR w Rożnowicach.

26.07.2023r -   SM asystowała kasjerce z UM dot. przewozu przekazów pieniężnych do Banku.

26.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenu na ul. Wąskiej . Teren został skoszony. 

27.07.2023r - SM otrzymała zgłoszenie dot. martwej sarny na drodze powiatowej w Studzieńcu. Zgłoszono do utylizacji ZDP. Sarna zabrana do utylizacji.

27.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. wydobywającego się duszącego dymu na posesji ul. Różanej. Przeprowadzono kontrolę spalania,właściciel został pouczony.

27.07.2023r -   SM otrzymała zgłoszenie dot. rannej sarenki,która została potrącona przez pojazd w Słomowie. Na miejsce został wezwany łowczy tego terenu ,który zabezpieczył sarnę.

27.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły,uwag nie stwierdzono.

27.07.2023r -   SM brała udział w spotkaniu dot. „festynu rodzinnego 800+ ",który odbędzie się 13.07.2023r.

27.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenu na ul. Wąskiej i Długiej . Teren został skoszony.

28.07.2023r - SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenu na ul. Topolowa . Teren został skoszony.

28.07.2023r -     SM przeprowadziła kontrolę Targowiska Miejskiego dot. porządku. Uwag nie stwierdzono.

28.07.2023r -     SM przeprowadziła kontrole kompostowników znajdujących się na posesjach w Boguniewie oraz w Budziszewku. 

28.07.2023r -   SM asystowała kasjerce z UM dot. przewozu przekazów pieniężnych do Banku.

28.07.2023r -   SM zleciła pracownikowi publicznego uzupełnienie dziur na ul. Lipowej . Dziury zostały uzupełnione masą asfaltową.

28.07.2023r -      SM otrzymała zgłoszenie o biegającym psie bez opieki na ul. Kościuszki ,pies do czasu przyjazdu patrolu SM został zabezpieczony przez przechodniów. Na miejscu rozpytano o właściciela z uwagi na brak identyfikatora i właściciela pies został przewieziony do schroniska AZOREK w Obornikach.

31.07.2023r - SM przeprowadziła kontrolę nieczystości ciekłych na posesji w Owczychgło- wach,sporządzono protokół. 

31.07.2023r -   SM przeprowadziła kontrolę firm na terenie Rogoźna z uwagą na gospodarowanie odpadami. Sporządzono protokoły.

31.07.2023r -      SM zleciła pracownikowi publicznemu skoszenie terenu na ul. Strzelecka oraz posprzątanie śmieci w Parku Zwycięstwa. Teren został skoszony.

31.07.2023r -   SM asystowała pracownikowi TOZ dot. psa ,który został zabrany do schroniska AZOREK .