Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Ewidencja kąpielisk

Budziszewko

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 3016PKAP0005

Nazwa i adres kąpieliska:
 Kąpielisko Budziszewko, Budziszewko 64-610 Rogoźno

Lp.

Rok

Właściwy państwowy inspektor sanitarny

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena

sezonowa

jakości

wody

Klasyfikacja

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja informacji

Data

badania

Wynik

oceny

Przyczyna wydania

oceny stwierdzającej

nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

 

1

2021

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach

21.06.2021

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

Wydana  dnia 07.12.2021

Przez PSSE Oborniki

znak pisma
ON-HK.903.5.52.2021

Kąpielisko nowe

-

-

2022

12.07.2021

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

-

26.07.2021

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

-

9.08.2021

Wooda
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(10.08-18.08.2021

18.08.2021

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

-

27.08.2021

Wooda
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(27.08-31.08.2021

2

2022

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach

27.06.2022

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

Wydana  dnia 28.09.2022

Przez PSSE Oborniki

znak pisma 
ON-HK.903.5.28.2022

Brak klasyfikacji 
z uwagi na brak 16 próbek obejmujących cztery sezony kąpielowe

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2023

18.07.2022

Wooda 
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(18.07-22.07.2022)

22.07.2022

Wooda 
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(22.07-01.08.2022)

01.08.2022

Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli

-

 

08.08.2022

Wooda 
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(08.08-19.08.2022)

19.08.2022

Wooda 
nie jest przydatna do kąpieli

Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic

Tymczasowy zakaz kąpieli
(19.08-31.08.2022)