Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Edukacja

Gminny Żłobek Zielona Kraina w Rogoźnie

  

Gminny Żłobek "Zielona Kraina" w Rogoźnie

ul. Za Jeziorem 40A
64-610 Rogoźno

ORGANIZATOR: Gmina Rogoźno

zielona_Kraina_logo_na_zdjęciu 

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

 

REKRUTACJA

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI

do Gminnego Żłobka „ZIELONA KRAINA” w Rogoźnie

 

Gmina Rogoźno ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. Informujemy, że w okresie od 01.02.2022 do 31.08.2023 r. Gmina Rogoźno realizuje projekt pt. „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno”.

Projekt wdrożony jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Łączna wartość projektu: 2 176 191,99 zł, dofinansowanie projektu: 1 849 763,19 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Rogoźno oraz finansowanie przez 19 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (49 osób) – osoby pracujące (osoby czynnie pracujące bądź przebywające na urlopie rodzicielskim bądź przebywające na urlopie macierzyńskim).

1. Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
1) pobierając ze strony internetowej: www.rogozno.pl
2) osobiście /uzyskanie dokumentacji: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2 (parter, punkt informacyjny)
Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA „ZIELONA KRAINA” w Rogoźnie
Projekt pn.: „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno”
w terminie od 21.01.2022  do 04.02.2022 do godziny 14:00 w:
Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, Rogoźno, ulica Nowa 2

Dokumenty rekrutacyjne:

• wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
• deklaracja udziału w projekcie,
• formularz rekrutacyjny z danymi uczestnika,
• oświadczenie uczestnika projektu,
• oświadczenie rodzina zastępcza,
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
• oświadczenie o trudnej sytuacji,
• oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Lista dzieci przyjętych do żłobka zostanie ogłoszona 7 lutego 2022r.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do żłobka (w przypadku odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej) zostanie ogłoszona 14 lutego 2022 r.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 logotypy projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

 

WYNIKI NABORU

DO GMINNEGO ŻŁOBKA „ZIELONA KRAINA” W ROGOŹNIE

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2022/2023

 

L.P

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1.

T.K.

19.12.2021r

2.

J.B.

08.05.2020r

3.

I.K.

28.09.2020r

4.

Z.W.

15.06.2020r

5.

K.N.

28.06.2020r

6.

T.J.

15.09.2020r

7.

M.Sz.

23.04.2021r

8.

Z.W.

01.06.2021r

9.

O.G.

09.02.2020r

10.

J.Cz.

07.09.2021r

11.

A.P.

30.05.2021r

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2022/2023

 

L.P

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1.

Z.J.

03.11.2021r

2.

I.Z.

31.01.2021r

3.

L.D.

13.11.2021r

4.

A.G.S.

09.11.2021r

5.

S.S.

24.01.2020r