Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
17°C

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Żłobka na rok szkolny 2024-2025

Wszystkie potrzebne dokumenty są do pobrania w siedzibie żłobka,

ul. Za Jeziorem 40A

Wnioski można składać od 2 kwietnia 2024 roku.


plakat_na_zapisy_uzupełniające_2023 

WYNIKI NABORU

DO GMINNEGO ŻŁOBKA „ZIELONA KRAINA” W ROGOŹNIE
Lista kandydatów zakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2023/2024

L.p

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1.

R.P

20.03.2022r.

2.

M.G

06.10.2021r.

3.

M.P

26.05.2022r.

4.

A.G

04.05.2022r.

5.

Z.M

10.08.2022r.

6.

Cz.J

23.09.2022r.

7.

M.J

29.05.2022r.

8.

M.J

10.06.2022r.

9.

J.N

04.05.2021r.

10.

A.S

12.07.2022r.

11.

M.Sz

09.08.2022r.

12.

M.K

02.09.2022r.

13.

N.R

31.10.2022r.

14.

H.W

21.01.2022r.

15.

W.P

17.08.2022r.

16.

W.G

21.06.2021r.

17.

H.M

18.12.2021r.

18.

B.C

13.01.2022r.

19.

L.F

18.06.2022r.

20.

A.Sz

09.07.2022r.

21.

W.K

24.11.2022r.

22.

A.Ł

26.04.2022r.

23.

G.T

26.08.2022r.

24.

O.Sz

13.05.2022r.

25.

N.T

03.09.2022r.

26.

B.A

14.06.2022r.

27.

J.M

28.10.2022r.

28.

N.J

26.09.2022r.

29.

T.Cz

02.10.2021r.

30.

F.B

26.02.2022r.

31.

J.K

21.06.2021r.

32.

J.N

13.02.2022r.

33.

J.P

28.08.2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 8 maja 2023 r. rusza nabór dzieci  do  Gminnego Żłobka "Zielona Kraina" na rok 2023/2024.

 Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w regulaminie poniżej.

 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 4/2023
Dyrektora Gminnego Żłobka „Zielona Kraina”
w Rogoźnie z dnia 05 maja 2023 r.

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci
do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina”
w Rogoźnie na rok 2023/2024

Na podstawie: Art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. 2023, poz. 204 ze zm.).
Uchwały Nr LVIII/548/2021r. Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu Statutu ze zmianą - Uchwała Nr LXXVIII/813/2023 z dnia 29 marca 2023 roku.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie na rok 2023/2024;
Żłobku - należy przez to rozumieć Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
komisji rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w Statucie żłobka w § 8 ust 7 Uchwały Nr LXXVIII/813/2023r. Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. 
liście przyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i Rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu dziecka do Żłobka we właściwym terminie;
liście nieprzyjętych - należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub braku miejsc w żłobku.
karcie zgłoszenia - należy rozumieć dokument do wypełnienia opracowany na potrzeby rekrutacji do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
Rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;
kandydatach - należy przez to rozumieć dziecko zgłoszone przez rodziców do żłobka w okresie postępowania rekrutacyjnego.

§ 2

Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie odbywa się corocznie w miesiącach kwiecień – maj na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia.
W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci są przyjmowane przez Dyrektora Żłobka przy zastosowaniu kryteriów zgodnych z § 5.
Zapisy regulaminu określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do żłobka, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria przyjęcia, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
Rejestracja kandydatów do Żłobka odbywa się bezpośrednio w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ulica Za Jeziorem 40A.
Dyrektor Żłobka podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach przyjęcia, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Żłobka. Komunikat jest publikowany na stronie www.rogozno.pl i/lub portalu społecznościowym fb Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w Żłobku.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Żłobka.
Żłobek prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 

Rozdział II. Kryteria przyjęć dzieci do żłobka

§ 3

1. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci z Gminy Rogoźno.

§ 4

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci od 20 tygodnia do lat 3;

2) dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci;

3) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

4) dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) pracują zawodowo lub uczą się, a opiekują się dzieckiem do lat 3;

5) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust. 5 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3;

6) dzieci objęte pieczą zastępczą;

7) dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Żłobka w kolejnym roku szkolnym;

8) dzieci matek lub ojców (opiekunów prawnych), którzy złożyli kartę zgłoszenia do Żłobka, w którym są zatrudnieni.

§ 5

Kryteria przyjęcia dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie”

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

1

Dziecko od 20 tygodnia do lat 3

TAK

NIE

2

Dziecko matki lub ojca (opiekuna prawnego)

samotnie je wychowującego (oświadczenie)

TAK

NIE

3

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

(kopia orzeczenia)

TAK

NIE

4

Dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej (oświadczenie)

TAK

NIE

5

Dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do żłobka w kolejnym roku

TAK

NIE

6

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) (oświadczenie)

TAK

NIE

7

Dziecko matki lub ojca (opiekunów prawnych) zatrudnionych w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina”

TAK

NIE

8

Dziecko rodziców (opiekunów prawnych)

oboje pracują

 

tylko jedno pracuje

 

nie pracują

 

TAK

 

NIE

 

TAK

 

NIE

 

TAK

 

NIE


W przypadku, kiedy kilkoro kandydatów uzyska te same kryteria Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę kolejność złożenia wniosków.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych w karcie zgłoszenia.
Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Żłobka z listy oczekujących.
W miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.
Dyrektor Żłobka może przyjąć do Żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienie warunków, o których mowa w Statucie Żłobka § 8  ust 7. pkt 1-6 oraz § 5 niniejszego regulaminu (kryteria przyjęć). Z rodzicami/opiekunami prawnymi zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Rozdział III. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A.

3. Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wychowywaniu dziecka przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych);

b) orzeczenie o niepełnosprawności;

c) oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie zastępczej;

d) oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;

e) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców (opiekunów prawnych);

f) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji obowiązującym w Gminnym Żłobku.

Wyżej wymienione zaświadczenia lub oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie zobowiązany jest do podpisania klauzuli następującej treści „Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności."

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Rogoźna o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodziców. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwróci się przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

§ 7

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

W dniach od 08 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. w godz. 8.00 do 14.30 - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie www.rogozno.pl
Rekrutacja prowadzona będzie w dni robocze, w okresie od 08 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. w godz. 8.00 – 14.30, w budynku Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A.
26 maja 2023 r. o godz. 14.30 - zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, utworzenie listy zarejestrowanych kart. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
Od 29 maja 2023 r. do 02 czerwca 2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej: posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, ocena wniosków, weryfikacja przez Komisję wniosków o przyjęcie do Żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 
Przedłużenie naboru w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń poprzez ogłoszenie naboru uzupełniającego.
06 czerwca 2023 r. ogłoszenie wyników naboru do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną zanimizowanej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka na stronie www.rogozno.pl i ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u Dyrektora Żłobka.
Od 12 czerwca 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00 – podpisanie umów z dyrektorem o świadczenie usług żłobka.

§ 8

Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja są przechowywane przez okres pobytu dziecka w Żłobku.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Żłobka, zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres jednego roku.

Rozdział IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 9

Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku.
O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc.
Komisja Rekrutacyjna uwzględnia zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Żłobka, a dzieci przyjmowane są w miarę istniejących miejsc.
W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka, poprzez złożenie „Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiem w żłobku” (załącznik nr 2),
Dzieci rodziców deklarujących kontynuację opieki na następny rok podpisują deklarację kontynuacji.
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w terminie określonym w harmonogramie naboru.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
Godziny pobytu dziecka w Żłobku zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług przez Żłobek. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Rodzic/opiekun prawny dziecka zapisanego do Żłobka zobowiązany jest do wypełnienia załącznika do wniosku dotyczącego dodatkowych informacji o dziecku oraz podpisaniu wyżej wymienionej umowy na dany rok szkolny w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka.

§ 10

Postępowanie składa się z następujących etapów:

Przyjęcie wniosku rekrutacyjnego kandydata w placówce;
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną;
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Żłobka listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Żłobka na dany rok szkolny;
Podanie do wiadomości kandydatów przyjętych do Żłobka od 01 września 2023 r.,
Podpisanie umowy o świadczenie usług Żłobka.

Rozdział V. Praca komisji rekrutacyjnej

§ 11

Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w Żłobku.
Komisja Rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do Żłobka w trakcie roku szkolnego.

§ 12

Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor Żłobka.
Komisja składa się z 4 członków w tym przewodniczącego.
Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także pracowników Żłobka.

§ 13

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka, podawanego do informacji publicznej przez Dyrektora.
Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący komisji.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 3/4 osób wchodzących w skład komisji.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do Żłobka i załączonymi do nich dokumentami.
Posiedzenia komisji są protokołowane.
Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków komisji.
Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do żłobka;

informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
Obsługę administracyjno – biurową komisji prowadzi Dyrektor Żłobka.

§ 14

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
c) podanie do publicznej wiadomości zanimizowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do żłobka w widocznym miejscu w siedzibie żłobka oraz na stronie www.rogozno.pl

d) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

e) sporządzenie protokołu;

2. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

§ 15

Do obowiązków przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do Żłobka;
dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do Żłobka w oparciu, o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
przewodniczenie zebraniu komisji;
sprawdzenie protokołu oraz jego podpisanie;
przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego tj. zanimizowanej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Żłobka oraz przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka, ewentualnie liczbę wolnych miejsc;
sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac Komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 16

Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego porządku:
Prace przygotowawcze polegające na:

sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków;
w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego;
do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki;
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, bierze się pod uwagę kolejność złożenia wniosków;
postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
gdy Żłobek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami; obowiązują takie same zasady postępowania, jak w postępowaniu rekrutacyjnym, które przeprowadza się zgodnie z harmonogramem określonym w regulaminie.

Rozdział VI. Procedura odwoławcza

§ 17

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości zanimizowanej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka, Rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka.
Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
do Dyrektora Żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

Dyrektor Żłobka rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział VII. Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 18

Zmiany do regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.
Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora Żłobka o jego wprowadzeniu.
Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do Żłobka udziela się w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie,
Załączniki do regulaminu:
Załącznik Nr 1 – Wniosek zgłoszenia o przyjęcie dziecka do żłobka;
Załącznik Nr 2 – Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku;
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej;
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o samotnym wychowaniu;
Załącznik Nr 5 - o ochronie danych osobowych kandydatów i ich rodziców;
Załącznik Nr 6 – wzór protokołu komisji rekrutacyjnej.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI

do Gminnego Żłobka „ZIELONA KRAINA” w Rogoźnie

logotypy projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

Gmina Rogoźno ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. Informujemy, że w okresie od 01.02.2022 do 31.08.2023 r. Gmina Rogoźno realizuje projekt pt. „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno”.

Projekt wdrożony jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Łączna wartość projektu: 2 176 191,99 zł, dofinansowanie projektu: 1 849 763,19 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Rogoźno oraz finansowanie przez 19 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (49 osób) – osoby pracujące (osoby czynnie pracujące bądź przebywające na urlopie rodzicielskim bądź przebywające na urlopie macierzyńskim).

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logotypy projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

Zarządzenie Nr 6/2022

Dyrektora Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2021, 75 ze zm.), Uchwały Nr LVIII/548/2021r.   Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia  Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie oraz umowy o dofinansowanie projektu „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno” realizowanym na terenie Gminy Rogoźno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w okresie 2022-02-01 - 2023-08-31 zarządzam, co następuję:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina w Rogoźnie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie” oraz na stronie internetowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 


  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022
Dyrektora Gminnego Żłobka „Zielona Kraina”
w Rogoźnie  z dnia 01 czerwca 2022 r.

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie
na rok 2022/2023

 

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§ 1

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie  na rok 2022/2023 ;
 2. żłobku – należy przez to rozumieć Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
 4. komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 5. przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
 6. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w Statucie żłobka  w § 8  Uchwały Nr LVIII/548/2021r. Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r.  w sprawie utworzenia  Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. 
 7. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną i rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka we właściwym terminie;
 8. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 9. karcie zgłoszenia – należy rozumieć dokument do wypełnienia opracowany na potrzeby rekrutacji do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie;
 10. rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;
 11. kandydatach – należy przez to rozumieć dziecko zgłoszone przez rodziców do żłobka w okresie postępowania rekrutacyjnego.
  1. rodzicach powracających na rynek pracy – należy przez to rozumieć rodzice pracujący przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, którzy dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka; 
 12. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno” realizowanym na terenie Gminy Rogoźno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w okresie 2022-02-01 - 2023-08-31.

§ 2

W związku z realizacją przez Gminę Rogoźno/ Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie  projektu, rekrutacja dzieci do żłobka wiąże się z rekrutacją do projektu 1 osoby pozostającej bez pracy, która znalazła pracę lub poszukuje pracy po opuszczeniu programu, 41 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu.

§ 3

 1. Pierwsza rekrutacja do żłobka odbywa się w lutym 2022 r.. kolejna rekrutacja związana z realizacją projektu kończącego się z dniem 31 sierpnia 2023 r. odbywa się w maju/czerwcu 2022 r. Kolejne rekrutacje dzieci do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie  odbywają się corocznie od kwietnia do czerwca na następny rok  trwający od 01 września do 31 sierpnia. 
 2. W ciągu roku, w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci są przyjmowane przez dyrektora żłobka przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad. Na wolne miejsce przyjmuje się następnego w kolejce kandydata, który w procesie rekrutacji uzyskał największą liczbę punktów, spośród kandydatów, którzy nie otrzymali miejsca w żłobku.
 3. Zapisy regulaminu określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do żłobka, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków komisji rekrutacyjnej.
 4. Rejestracja kandydatów do żłobka odbywa się bezpośrednio w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ulica Za Jeziorem 40A                        
 5. Rekrutacja do żłobka w miesiącu lutym 2022 prowadzona jest na nowopowstałe wolne miejsca. Ilość miejsc nie może przekroczyć 50 z czego 42 miejsca będą stanowiły dzieci osób objętych projektem.
 6. Dyrektor żłobka podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do żłobka. Komunikat jest publikowany na stronie www.rogozno.pl,  i/lub portalu społecznościowym Fb żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w żłobku.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora żłobka.
 8. Żłobek prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

Rozdział  II

   Kryteria przyjęć dzieci do żłobka

      § 4

 1. Rekrutacji podlegają:

1) dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Rogoźno;

2) dzieci od 20 tygodnia do lat 3;

3) Dzieci osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, lub przebywają na urlopie wychowawczym.

4) Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci).

 

Kryteria punktowe

§ 5

 1. Dokonanie kwalifikacji dzieci do pobytu w żłobku na wolne miejsca nastąpi według uzyskania najwyższej ilości punktów:

Kryteria  rekrutacyjne punktowe Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie

 

1)

Miejsce zamieszkania lub pracy lub uczenia się na terenie Gminy Rogoźno (oświadczenie)

30 pkt

2)

Rodzic lub opiekun samotnie wychowujący dziecko (oświadczenie)

3 pkt

3)

Dzieci rodziców lub opiekunów pracujących (oświadczenie)

5 pkt

4)

Ze względu na powrót na rynek pracy w związku z przyjęciem dziecka do żłobka (płeć: kobieta)

5 pkt

5)

Niepełnosprawność dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności )

5 pkt

6)

Dziecko z rodziny wielodzietnej

5 pkt

 

 1. W przypadku, kiedy kilkoro kandydatów uzyska  jednakową liczbę punktów, komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę  kolejność złożenia wniosków. 
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych w karcie zgłoszenia.
 3. Dzieci nieprzyjęte do żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do żłobka z listy oczekujących, z odpowiednim zastosowaniem kryteriów formalnych i punktowych.
 4. W miarę istnienia wolnych miejsc w żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.
 5. Dyrektor Żłobka może przyjąć do żłobka na czas nieobecności dziecka na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców tego dziecka pisemnego wniosku oraz spełnienia kryteriów formalnych.
 6. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

Rozdział  III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wypełniony wniosek wraz z  załącznikami składa się w siedzibie  Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A.

3. Do wniosku dołącza się:

• deklaracja udziału w projekcie,

• formularz rekrutacyjny z danymi uczestnika,

• oświadczenie uczestnika projektu,

• oświadczenie rodzina zastępcza,

• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

• oświadczenie o trudnej sytuacji,

• oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wyżej wymienione zaświadczenia lub oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do podpisania klauzuli następującej treści „Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności."

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu oraz wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Rogoźna o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodziców. Oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 1. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwróci się przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

§ 7

"Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka" wg określonego wzoru wraz z załącznikami do regulaminu, można pobrać ze strony www.rogozno.pl, lub w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. 

§ 8

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

1) W dniach od 02 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek wraz z załącznikami będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie    www.rogozno.pl

2) Rekrutacja prowadzona będzie w dni robocze, w okresie od 02.06.2022 r. do 10.06.2022 r. w godz. 9.00 – 16.30, 10.06.2022 w godz. 7.00 – 12.00 w budynku Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40A.

3) 13.06.2022 r. 12.00-16.30 zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, utworzenie listy zarejestrowanych kart. Powołanie komisji rekrutacyjnej.

4) 14.06.2022 r. - 15.06.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnej: posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ocena wniosków, weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5) Przedłużenie naboru w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń poprzez ogłoszenie naboru uzupełniającego.

6) 20.06.2022 r. ogłoszenie wyników naboru  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną zanonimizowanej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do żłobka na stronie www.rogozno.pli ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u dyrektora żłobka.

7) Od 21.06.2022 do 24.06.200 w godz. 9.00 - 15:30 – podpisanie umów z dyrektorem o świadczenie usług żłobka.

8) Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka 22 czerwca 2022 r. 

§ 9

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja są przechowywane przez okres pobytu dziecka w żłobku.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do żłobka, zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres jednego roku.

 

Rozdział  IV

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 10

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku.
 3. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc.
 4. Komisja rekrutacyjna uwzględnia zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Żłobka, a dzieci przyjmowane są  w miarę istniejących miejsc.
 5. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka, poprzez złożenie „Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiem w żłobku” (załącznik nr 3), w terminie ustalonej rekrutacji.
 6. Dzieci rodziców deklarujących kontynuację opieki na następny rok podpisują deklarację kontynuacji. 
 7. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 10. Godziny pobytu dziecka w żłobku zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług przez żłobek. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 11. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zapisanego do żłobka zobowiązany jest do wypełnienia załącznika do wniosku dotyczącego dodatkowych informacji o dziecku oraz podpisaniu wyżej wymienionej umowy na dany rok szkolny od 21.06.2022 do 24.06.2022 r. termin wyznaczony przez dyrektora żłobka.

§ 11

Postępowanie składa się z następujących etapów:

 1. Przyjęcie wniosku rekrutacyjnego kandydata w placówce;
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną;
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, poprzez umieszczenie  w widocznym miejscu w siedzibie żłobka listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka na dany rok szkolny;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 5. Podanie do wiadomości kandydatów przyjętych do żłobka  od 01 września 2022 r.;
 6.  Podpisanie umowy  o świadczenie usług żłobka.

 

Rozdział  V

Praca komisji rekrutacyjnej

§ 12

 Komisja rekrutacyjna  prowadzi rekrutację na wolne miejsca w żłobku.

 1. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do żłobka w trakcie roku szkolnego.

§ 13

 1. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor żłobka.
 2. Komisja składa się z 4 członków w tym przewodniczącego.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także pracowników żłobka. 

§ 14

 1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka, podawanego do informacji publicznej przez dyrektora.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji może w trybie nadzwyczajnym zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/4 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do żłobka i załączonymi do nich dokumentami.
 5. Posiedzenia komisji są protokołowane.
 6. Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków komisji.
 7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: 

1)     listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do żłobka;

2)     informację o  liczbie   punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za  poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)     listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)     listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Obsługę administracyjno – biurową komisji prowadzi dyrektor żłobka.

§ 15

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3)      podanie do publicznej wiadomości zanonimizowanej listy kandydatów

zakwalifikowanych i przyjętych do żłobka w widocznym miejscu w siedzibie żłobka oraz na stronie  www.rogozno.pl ;

4)      w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

5)      sporządzenie protokołu;

6)      sporządzenie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata; uzasadnienie odmowy zawiera przyczynę odmowy w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

§ 16

Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

 1. uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
 2. czynny udział w pracach komisji;
 3. wykonywanie poleceń przewodniczącego;
 4. zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do żłobka;
 5. ochrona danych osobowych kandydatów i ich rodziców.

§ 17

Do obowiązków przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do żłobka;
 2. dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do żłobka w oparciu, o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
 3. przewodniczenie zebraniu komisji;
 4. sprawdzenie protokołu oraz jego podpisanie;
 5. przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego tj. zanimizowanej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka oraz przyjętych i nieprzyjętych do żłobka, ewentualnie liczbę wolnych miejsc;
 6. sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 18

 1. Komisja rekrutacyjna pracuje według następującego porządku:

Prace przygotowawcze polegające na:

1)  sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków;

2)  w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego;                     

3)  do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na  braki;

4) I etap postępowania rekrutacyjnego polega na przypisaniu właściwej punktacji kandydatom za kryteria oraz ustaleniu wykazu kandydatów wg liczby zdobytych punktów od liczby największej;

5) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego             i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, bierze się pod uwagę kolejność złożenia wniosków;

6) postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy żłobek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami; obowiązują takie same zasady postępowania, jak w postępowaniu rekrutacyjnym, które przeprowadza się zgodnie z harmonogramem określonym w regulaminie.

 

Rozdział  VI

Procedura odwoławcza

§ 19

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości zanonimizowanej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do żłobka.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść                       

do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

 1. Dyrektor żłobka rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział  VII

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 20

 1. Zmiany do regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora żłobka o jego wprowadzeniu.
 3. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie. 
 4. Załączniki do regulaminu:

1)      Załącznik Nr 1 – Wniosek zgłoszenia o przyjęcie dziecka do żłobka;

2)      Załącznik Nr 2 – Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku;

3)      Załącznik Nr 3 – Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiem w żłobku

4)      Załącznik Nr 4 - oświadczenie o ochronie danych osobowych kandydatów i ich rodziców;

 

 

 

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

WYNIKI NABORU

DO GMINNEGO ŻŁOBKA „ZIELONA KRAINA” W ROGOŹNIE

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2022/2023

 

L.P

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1.

T.K.

19.12.2021r

2.

J.B.

08.05.2020r

3.

I.K.

28.09.2020r

4.

Z.W.

15.06.2020r

5.

K.N.

28.06.2020r

6.

T.J.

15.09.2020r

7.

M.Sz.

23.04.2021r

8.

Z.W.

01.06.2021r

9.

O.G.

09.02.2020r

10.

J.Cz.

07.09.2021r

11.

A.P.

30.05.2021r

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2022/2023

 

L.P

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1.

Z.J.

03.11.2021r

2.

I.Z.

31.01.2021r

3.

L.D.

13.11.2021r

4.

A.G.S.

09.11.2021r

5.

S.S.

24.01.2020r

 

 

 

Pliki do pobrania:

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.