Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Prezentacja Gminy

Położenie i ludność

Gmina Rogoźno jest gminą miejsko-wiejską położoną w północnej części województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin wchodzących w skład powiatu obornickiego. Rogoźno leży ok. 40 km na północ od Poznania. 

Gmina od strony południowej graniczy z gminą Oborniki, od strony zachodniej z gminą Ryczywół (powiat obornicki), od strony północnej z gminą Budzyń (powiat chodzieski), od strony wschodniej z gminą Wągrowiec, a od strony południowo-wschodniej z gminą Skoki (powiat wągrowiecki) i z gminą Murowana Goślina (powiat poznański). Granice mają łączną długość 82 km. 

Położenie gminy wyznaczają współrzędne geograficzne: 16o51'-17o08' długości geograficznej wschodniej oraz 52o40'-52o50' szerokości geograficznej północnej. Rogoźno leży na 17o00' długości geograficznej wschodniej i 52o45' szerokości geograficznej północnej.

Powierzchnia gminy to 217,95 km2, w tym 11,2 km2 przypada na miasto Rogoźno. Przez centralną część gminy przebiega łącząca Poznań z Pomorzem Środkowym droga krajowa K-11 i ważna linia kolejowa Poznań-Kołobrzeg. W miejscowości Ruda bierze początek droga wojewódzka nr 241 Rogoźno-Wągrowiec.

Siedzibą władz jest miasto Rogoźno (prawa miejskie - 24 kwietnia 1280r.). Sieć osadniczą gminy tworzą: miasto Rogoźno i 19 sołectw. Do wsi sołeckich należą: Boguniewo, Budziszewko, Cieśle, Garbatka, Gościejewo, Jaracz, Józefionowo, Karolewo, Kaziopole, Laskowo, Nienawiszcz, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Pruśce, Ruda, Słomowo, Studzieniec i Tarnowo. Do największych wsi sołeckich należy zaliczyć: Parkowo, Pruśce, Gościejewo, Studzieniec oraz Budziszewko. Ogółem na terenie gminy Rogoźno znajdują się 33 miejscowości: miasto Rogoźno, Biniewo, Boguniewo, Budziszewko, Cieśle, Dziewcza Struga, Garbatka, Gościejewo, Grudna, Jaracz, Jozefinowo, Karolewo, Kaziopole, Laskowo, Marlewo, Międzylesie, Nienawiszcz, Nowy Młyn, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Pruśce, Rożnowice, Ruda, Sierniki, Słomowo, Stare, Studzieniec, Szczytno, Tarnowo, Wełna, Wojciechowo i Żołędzin.

Gminę zamieszkuje 17 775 osób (stan na 31.05.2020 r.), z tego w Rogoźnie mieszka 10 704 osób. Średnia gęstość zaludnienia to 81,5 os./km2, a w Rogoźnie 955,7 os./km2.

Lasy zajmują 5 819 ha, co stanowi 27,03% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny stanowią bory sosnowe porastające rozległe połacie terenu po obu stronach Małej Wełny (rejon Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego). Podobny charakter mają lasy położone na wschodnim skraju Puszczy Noteckiej, w południowo-zachodniej części gminy. Przez gminę przepływają rzeki Wełna, Mała Wełna, Flinta i Struga Sokołowska. Najwyższym wzniesieniem gminy, a za razem całego powiatu jest położony w Słomowie Koci Sad - 119 m n.p.m.

Użytki rolne zajmują 14 108 hektarów, co stanowi 65,5% całej powierzchni gminy. Większość z nich – 11 232 ha jest wykorzystywana jako grunty orne. Łąki zajmują 1 628 ha, pastwiska – 629 ha, sady – 87 ha, a pozostałe grunty rolne – 532 ha. Produkcja rolnicza w gminie odbywa się głownie w gospodarstwach indywidualnych, które zostały zdominowane przez gospodarstwa o małej powierzchni do 5 ha, a także fermy hodowlane, w tym przemysłowe.

Struktura zasiewów obejmuje głownie zboża podstawowe stanowiące 72,47% ogolnej powierzchni, buraki cukrowe (1,31%), ziemniaki (2,48 %) oraz rzepak i rzepik (7,56%). Znaczący udział  w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych – żyto, mieszanki zbożowe, pszenżyto, ziemniaki i kukurydza. Głowne kierunki produkcji rolnej roślinnej oprocz wyżej wymienionych upraw obejmują rownież uprawy sadowniczo-szkołkarskie. Produkcja zwierzęca obejmuje natomiast tucz trzody chlewnej i hodowlę bydła.

W sensie geograficznym gmina należy do trzech mezoregionów. Dolina Małej Wełny i Wełny (z terenami położonymi na zachód i północ od niej) - należą do Pojezierza Chodzieskiego. Obszar na południowy zachód od Doliny Małej Wełny i na wschód od linii kolejowej Poznań-Rogoźno, wchodzi w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego. Tereny rozpościerające się na południe od nieużywanej linii kolejowej Rogoźno-Krzyż i na zachód od linii kolejowej Rogoźno-Poznań, to skraj Kotliny Gorzowskiej.

 Gmina Rogoźno z lotu ptaka autor: K. Kuźma

 

MAPA GMINY ROGOŹNO