Urząd Miejski w Rogoźnie

LXXXVI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

Ocena 0/5

BR.0002.86.2023                                                                                                                                                                  Rogoźno, dn. 19 września 2023 r.                                                                                      

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LXXXVI Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 września  2023 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LXXXIV, LXXXV sesji  VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Sytuacja i stan rolnictwa w Gminie Rogoźno.

6.       Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2023 roku.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) rozpatrzenia petycji,

b) rozpatrzenia petycji,

c) zmieniająca uchwałę nr LXXVIII/814/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogoźno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogoźno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1676/4 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1498/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr: 483/12 i 483/13, położonych w obrębie ROGOŹNO przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/14, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

h) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 483/12 i 483/13, położonych w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

i) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/14, położonej w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 253/8 - 253/9 i 253/34 - 253/44, położonych w obrębie STUDZIENIEC, w trybie przetargowym,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Czarnkowska 17/37 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

l) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/21 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 285/1, położonej w Parkowie, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

n) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 189/14, położonej w Owczegłowach, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze Gminy Rogoźno w zakresie części działek położonych w miejscowości Pruśce,

p) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze Gminy Rogoźno w zakresie części działek położonych w miejscowości Ruda,

r) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Biniewo i Pruśce, Gmina Rogoźno,

s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Owczegłowy, Gmina Rogoźno,

t) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Międzylesie, Gmina Rogoźno,

u) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Jaracz, Gmina Rogoźno w tym w rejonie ul. Sielskiej i Sołeckiej,

w) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej – w zakresie części działek położonych przy ul. Nowej,

x) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w obrębie Parkowo, Gmina Rogoźno,

y) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz w Parkowie”, Gmina Rogoźno,

z) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej w Rogoźnie,

aa) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie,

ab) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno,

ac) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2023,

ad) zmian w WPF na lata 2023 - 2040.

 

8.         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

10.   Wolne głosy i wnioski.

11.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

12.   Zakończenie.

 

Z poważaniem

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Zaranek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności