Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Dla Inwestora

Wsparcie dla inwestora

1. Poziom lokalny

Stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (2023):

  1. Grunty: 0,87 zł/m2
  2. Budowle: 18,67 zł/m2

Więcej informacji: Uchwała nr LXXII/730/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

https://bip.rogozno.pl/subcontent.php?cms_id=10572

 

2. Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu.

Wysokość wsparcia:

  1. dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych,
  2. dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych,
  3. dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Więcej informacji: https://www.kssse.pl/

 

Instytucje wspierające inwestorów:

•  Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów

Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow 

•  Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego

Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl

•  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Forma wsparcia: udzielanie pożyczek w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE, przyznawanie dotacji dla przedsiębiorców jako regionalny partner PARP, realizacja doradztwa i szkoleń skierowanych do przedsiębiorców.

Strona internetowa: http://warp.org.pl/

•  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Forma wsparcia: pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców.

Strona internetowa: https://oborniki.praca.gov.pl/

•  Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Forma wsparcia: Udzielanie pożyczek oraz realizacja wsparcia dłużnego dla przedsiębiorców.

Strona internetowa: https://www.wfr.org.pl/

 

3. Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy złotych do nawet kilkunastu milionów złotych (w zależności od programu)

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: granty rządowe, program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

     sektor motoryzacyjny

     sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD

     sektor lotniczy

     sektor biotechnologii

     sektor rolno-spożywczy

     sektor nowoczesnych usług

     działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy złotych do nawet kilkunastu mln złotych (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkunastu milionów złotych (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr

 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkunastu milionów złotych (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl