Urząd Miejski w Rogoźnie
Powróć do: Dla Inwestora

Dlaczego warto tu inwestować?

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Jednym z ważnych atutów miasta jest jego położenie, a przez to także znaczenie komunikacyjne.

Przez miasto przebiegają następujące szlaki drogowe o znaczeniu ponadlokalnym:

●     droga krajowa nr 11 / droga ekspresowa S11: Kołobrzeg – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Lubliniec – Bytom,

●     droga wojewódzka nr 241: Wągrowiec - Trzciany – Tuchola.

Stały rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z naszych priorytetów. Dodatkowo warto wspomnieć, że w niedalekiej odległości od miasta znajdują się inne ważne szlaki komunikacyjne, w tym przede wszystkim: autostrada A2 (57 km), droga ekspresowa S5 (57 km), drogi krajowe nr 92 (46 km) i nr 10 (49 km).

W mieście Rogoźno Wielkopolskie znajduje się stacja kolejowa obsługująca linię kolejową nr 354 Poznań POD-Piła Główna. Daje to możliwość bezpośredniego dotarcia koleją m.in. do: Poznania, Piły, Kołobrzegu, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Słupska czy Ustki.

Najbliższe kluczowe międzynarodowe porty lotnicze to:

●     Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego (55 km),

●     Lotnisko Bydgoszcz Szwederowo (96 km),

●     Lotnisko Zielona Góra - Babimost (150 km).

W promieniu zaledwie 100 km od granicy miasta znajduje się wiele większych ośrodków miejskich, w tym m.in. Piła, Poznań, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki, Piła czy Bydgoszcz. Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.

2.  Lokowanie inwestycji

Inwestycje na naszym terenie są możliwe na bazie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, które jednak mają w naszym wypadku charakter dynamiczny. Nasi specjaliści w trybie ciągłym pracują nad ich aktualizacją, tak by stanowiły one odpowiedź na bieżące potrzeby inwestorów. Jesteśmy otwarci na zmiany i staramy się odpowiadać na potrzeby inwestorów, tak by wizja zagospodarowania danego terenu odpowiadała zarówno lokalnym uwarunkowaniom i możliwościom, jak i potrzebom konkretnych inwestorów.

Nasza gmina posiada także stabilną politykę podatkową oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych. Stwarzają one dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji. 

3. Kapitał ludzki

Atutem miasta są zasoby ludzkie. W gminie mieszka blisko 19 tys. osób. Większość (60,0%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (19,6%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w mieście utrzymuje się na poziomie około 3,3%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu miasta, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście utrzymuje się na poziomie ok. 87% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

Na terenie gminy działa zarówno szkoła branżowa jak i technikum, które funkcjonują w ramach Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. Pozwalają one na szeroki rozwój kompetencji na poziomie lokalnym m.in. w obszarze:

●     ekonomii i handlu,

●     logistyki i spedycji,

●     informatyki,

●     mechaniki.

4. Orientacja na biznes

Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami.

5. Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Na terenie gminy działa prawie 2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, są to w większości małe i średnie firmy. Działają one głównie w obszarze budownictwa, handlu, stalownictwa oraz mechaniki samochodowej.

Dobry klimat do lokowania swoich inwestycji doceniło wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym.

Do wyróżniających się przedsiębiorstw można zaliczyć m.in. : 

●     Ikano Industry Sp. z o.o.
●     Broen Poland Sp. Z o.o.
●     Akrostal Sp. z o.o.
●     Lebal S.A.
●     Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.